11-17 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası
11 Kasım 2019

Uygunsuz antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci (AD),
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. AD, çok fazla dinamiğe sahip küresel bir sorundur.
Antibiyotiklerin, tıp, veterinerlik ve tarım sektörlerinde uygunsuz, hayvancılık sektöründe aşırı kullanımı AD'nin artmasına katkıda bulunmakta
ve sağlık kuruluşlarında enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının yetersizliği dirençli kökenlerin yayılmasını artırmaktadır.