T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Formu

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

Untitled Document
Untitled.png

75. YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM FORMU

DOK. KODU
İO.FR.01
YAY. TRH.
13.04.17
REV. TRH.
REV.  NO.
00
SAYFA NO.
1/1
Gizlilik Talebi Var mı? Evet Hayır  Hayır ise Adı Soyadı:
     Görevi/Çalıştığı Birim:
OLAYIN KONUSU *
HASTA GÜVENLİĞİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
      İlaç Güvenliği       Kesici-Delici Alet Yaralanmaları
      Cerrahi Güvenlik       Kan ve Vücut Sıvı Sıçramaları
      Tesis Güvenliği (Can ve mal güvenliğini tehdit edici olaylar vb.)       Tesis Güvenliği (Can ve mal güvenliğini tehdit edici olaylar vb.)
      Düşmeler      Düşmeler
      Radyasyon Güvenliği (gebelere ve tiroid hastalarına koruyucu ekipman giydirilmemesi, radyografilerin koruyucu kapıların kapatılmadan çekilmesi vb.
  Radyasyon Güvenliği (Dozimetre kullanılmaması, kurşun önlük ve diğer koruyucuların periyodik kontrollerinin yapılmaması, çekim protokollerine uyulmaması vb.)
      Bilgi Güvenliği (Başkasının kimliği ile tedavi olma durumu vb.)       Bilgi Güvenliği
      Tıbbi Cihaz-Malzeme Güvenliği      Adli Olaylar
      Hasta Mahremiyeti       Mesleki Enfeksiyonlar

      Diğer

1-Strelizasyon biriminden çıkan aletlerin hasta tedavisine kadarki süreçte steril olma devamlılığının korunmaması,

2-Başlıkların ve frezlerin değiştirilmemesi,

3-Ünit Dezenfeksiyonun yapılmaması vb.

      Mesleki Enfeksiyonlar

      Ergonomik Çalışma ortamı

      Diğer

Olayın Geçtiği Yer: Olayın Tarihi:

OLAYIN İÇERİĞİ*:

Gerçekleşen Olay Ramak Kala Olay Hukuka Yansıyan Olay

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER (İyileştirme çalışmalarında öneri ve görüşleriniz dikkate alınacağından lütfen belirtiniz.)


BİLDİRİM SİSTEMİNDE TEMEL KURALLAR:

1-Bildirim formunda yer alan (*) işaretli alanların doldurulması zorunludur.
2-Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri kullanılmamalıdır. İsim belirtilmesi durumunda bildirimler değerlendirmeye alınmamaktadır.
3-Kurallara uygun gönderilen bildirimler ilgili komite/ekiplere iletilmektedir.
4-Gizlilik talebi olması durumunda olay sadece ilgili komitede görüşülür. Özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanır.
5-Bu form manuel doldurulmuşsa doldurulduktan sonra Kalite Yönetim Birimine gönderilmelidir.