T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Medine GÜZEL SARI

Güncelleme Tarihi: 19/07/2019MEDİNE GÜZEL SARI

İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş:
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
-Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü


Görev Yaptığı Sağlık Tesisleri:
Kırşehir Devlet Hastanesi
Sivas Kangal Devlet Hastanesi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler D.B.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanlığı
75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı)


Eğitim Sertifika Bilgileri:
Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Mevzuatı Eğitici Eğitimi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
Sağlık Bakanlığı EBYS Eğitimi
Sağlık Bakanlığı ÇKYS Eğitimi
-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim
-Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Eğitimi
Sağlık Hukuku Eğitimi
Mali Mevzuat Eğitimleri
Hıfzıssıhha Mektebi Bilişim teknolojileri Eğitimi
İşitme Dili Eğitimi