T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Medine GÜZEL SARI

Güncelleme Tarihi: 20/07/2020MEDİNE GÜZEL SARI


Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş : 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
 
Görev Yaptığı Sağlık Tesisleri:
Kırşehir Devlet Hastanesi
Sivas Kangal Devlet Hastanesi
 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
 Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler D.B.
 ağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanlığı
 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı)
 
 
Eğitim Sertifika Bilgileri:
 Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Mevzuatı Eğitici Eğitimi
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
 Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
Sağlık Bakanlığı EBYS Eğitimi 
Sağlık Bakanlığı ÇKYS Eğitimi 
 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Eğitim
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Eğitimi 
Sağlık Hukuku Eğitimi 
Mali Mevzuat Eğitimleri 
 Hıfzıssıhha Mektebi Bilişim teknolojileri Eğitimi
 İşitme Dili Eğitimi